Popis djece za upis u predškolu

Popis djece za predškolu
Skupina”A”

 1. Sarah Ringl
 2. Hana Ostojić
 3. Vedran Turčin
 4. Stjepan Bevetek
 5. Matej Kralj
 6. David Kostanjevečki
 7. Leona Lugar
 8. David Mikor
 9. Ivan Ivanović
 10. Lana Škrlec
 11. Tin Herak
 12. Ljiljana Bugarinović
 13. Nikolina Kereša
Vrijeme: 16:00 – 18:00 sati
Ponedjeljkom: 02.10.; 09.10.; 16.10.; 23.10.; 30.10.
Srijedom: 04.10.; 11.10.; 18.10.; 25.10.

 

Popis djece za predškolu
Skupina “B”

 1. Leona Pavlin
 2. Lukas Trampuš
 3. Ivan Mušec
 4. Mateo Trglačnik
 5. Leo Loborec
 6. Aleksandra Kamenar
 7. Mihael Žugec
 8. Ivan Babić
 9. Luka Janečić
 10. Jana Prpić
 11. Tesa Bačanek
 12. Karlo Pereglin

Vrijeme: 16:00 – 18:00 sati
Utorkom: 3.10.; 10.10.; 17.10.; 24.10.; 31.10.
Četvrtkom: 2.10.; 12.10.; 19.10.; 26.10.