Dječji likovni radovi

Jan Gluhak, 2.5 g. - Maslačci na livadi