Organizacija

UPRAVNO VIJEĆE

  1. Sandra Galina – predsjednica Upravnog vijeća
  2. Nikolina Krok – zamjenica predsjednice
  3. Arijana Mačković – član
  4. Dinka Štih Curiš – član
  5. Lidija Poštek – član

Ravnateljica:

Marina Benjak Bregeš

Administrativno računovodstveni djelatnik:

Ivana Lugarić

ODGOJNO – OBRAZOVNA DJELATNOST

Odgajatelji:
Kristina Tahija Cvetko, Marina Benjak Bregeš (50%), Danijela Gojšić, Senka Friščić,
Barica Gorički, Danijela Bajsić, Lidija Poštek, Ema Martinjak (zamjena Mirela Antonina), Ana Jurina.

PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI I POMOĆNI POSLOVI

Glavna kuharica: Vlasta Ferenčak
Pomoćna radnica u kuhinji: Katica Sovec (50%)
Spremačice: Katica Sovec (50%), Ljiljana Kereša
Domar: Ivan Kožić (50%)